Risico Thrombose en Astrazenica vaccin

Er is zeker bij risicopatenten voor covid geen contravindicatie voor vaccinatie

Informatie voor patiënten bij de heropstart van de reguliere ziekenhuisactiviteit

Het ziekenhuis start, naast de zorg voor COVID patiënten,  vanaf 4 mei zijn reguliere werking waar mogelijk voorzichtig weer op. Alle voorbereidingen werden getroffen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. 

Alle medewerkers en artsen van het ziekenhuis zijn goed geïnstrueerd en volgen richtlijnen van hygiëne en anderhalve meter afstand. We vragen u deze richtlijnen eveneens te hanteren.

U komt via een geplande raadpleging of opname naar het ziekenhuis. Dringende verwijzingen lopen via de spoeddienst van het ziekenhuis. Indien u klachten heeft ( hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts, neem dan de dag voor uw afspraak contact met het ziekenhuis via 016 209 243. Wij bekijken samen of uw afspraak al dan niet kan doorgaan.

Om u correct en veilig te kunnen ontvangen volgt u enkele veiligheidsmaatregelen in het ziekenhuis. Wij appreciëren het dat u zich 30 minuten vóór uw eigenlijke afspraak aanmeldt zodat alles rustig en vlot kan verlopen.

U draagt een mondmasker bij komst naar het ziekenhuis. Indien u dit niet ter beschikking heeft ontvangt u een aan de ingang van het ziekenhuis. U draagt dit gedurende het volledige traject in het ziekenhuis. Bij het verlaten van het ziekenhuis kan u dit mondmasker bewaren voor een volgend gebruik en stopt het in een  briefomslag. 

U ontsmet uw handen alvorens het onthaal binnen te komen.Aan het onthaal wordt u door een warmtescanner gescand. Indien de scan aangeeft dat u koorts heeft ( > 37,6) wordt de behandelende arts gecontacteerd. Deze bepaalt of uw raadpleging/opname al dan niet kan doorgaan. Indien het consult toch doorgaat ondanks de koorts zal men u vragen een rood armbandje te dragen zodat  men u en de zorgverleners maximaal kunnen beveiligen. U zal prioritair geholpen worden. De warmtescanner maakt enkel beelden, zonder namen van patiënten te registreren. De beelden worden dagelijks vernietigd zodat privacy maximaal gegarandeerd is.

Als begeleider wordt u enkel toegelaten indien u een ouder van een kind bent, een persoon begeleidt die andersvalide is of indien u optreedt als vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon. U wordt eveneens gescand op koorts, draagt eveneens een mondmasker en volgt dezelfde voorschriften dan de patiënt die u begeleidt.

Andere dan bovengenoemde begeleiders wachten buiten het ziekenhuis. Er is handalcohol aanwezig voor desinfecteren van uw handen als u inschrijft via de kiosk.

De onthaalmedewerkers ontvangen u van achter een scherm om ieders veiligheid te waarborgen. U zal uw ID kaart, bancontactkaart…zelf hanteren.

U wordt doorverwezen naar de voor u betreffende raadplegingsplaats 

 • Bij de planning van de afspraken is er rekening gehouden met de beschikbare ruimte en de op te volgen maatregelen veiligheidsmaatregelen.
 • De wachtruimten zijn zo ingericht dat de nodige 1,5m afstand wordt bewaard. Wij vragen stoelen niet te verplaatsen of aanduidingen op stoelen niet te verwijderen.
 • De wachtkamers zien er leeg en ongezellig uit. Alle tijdschriften en brochures zijn verwijderd om hygiëne maximaal te faciliteren.
 • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact ontsmet.
 • De onderzoeksruimten en wachtkamers worden zeer frequent gereinigd. Deze ruimten liggen op afstand en zijn strikt gescheiden van de afdelingen waar patiënten zijn opgenomen.
 • Indien u voor en verblijf van minstens 1 nacht wordt opgenomen kan u evenzeer rekenen op onze veiligheids- en hygiënemaatregelen 
 • De dag vóór opname meldt u zich op de spoeddienst tussen 8.00u en 9.00u. U krijgt een wisser om te testen of u al dan niet besmet bent met het COVID 19 virus
 • Na deze wissen krijgt u ook reeds een voorinschrijving en alle opname-informatie
 • U gaat nadien naar huis in afwachting van het testresultaat. 
  • Indien u geen informatie ontvangt binnen de 24 uur is uw testresultaat negatief en komt u naar het ziekenhuis op het afgesproken uur
  • Is de test positief wordt u gecontacteerd door de  behandelende arts die met u bespreekt wat er verder dient te gebeuren
 • De dag van de opname komt u naar het onthaal op het afgesproken uur
  • Uw koorts wordt gescand
  • U zal een verkort traject via onthaal volgen

Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor uw veilige en verantwoorde zorg en helpt u ons om onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden. Onze oprechte dank voor uw begrip hiervoor.

Covid19 pandemie en raadpleging na 4 mei

Noodzakelijke controle raadpleging kan gepland worden conform Fase 1A en na beslissing veiligheidsraad op 24/4/2020 mits noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zoals aangegeven in bericht 16 maart 2020.

Als u beschikt over een mondmasker en of handschoenen mag u deze meenemen.

Wachtzaal Heilig Hart ziekenhuis wordt herschikt en u ontvangt een mondmasker bij aankomst en inschrijvingen.

Covid 19 en raadpleging cardiologie : bijkomende maatregelen

Indien symptomen van hoesten en of koorts, gelieve vooraf te verwittigen of indien afspraak niet dringend is deze te verlaten. On line afspraken systeem is om deze reden uitgeschakeld. Niet dringende raadplegingen worden tijdens “lock down periode” niet toegelaten door de provinciale geneeskundige commissie.

In de wachtzaal is alchoholgel en er zijn stoelen buiten de wachtzaal. Kom naar de wachtzaal/raadpleging bij voorkeur alleen en niet begeleid. Meestal zorgen we ervoor dat stipt u gezien wordt op het voorzien uur. Gelieve 1,5 meter afstand te behouden van andere mensen.

Uw arts gebruikt een gedesinfecteerde stethoscoop en bloeddrukmeter en draagt een mondmasker.

Indien u over een mondmasker beschikt, draagt u deze best tijdens de raadpleging.

Er is via website Heilig Hart mogelijkheid tot plannen van een teleconsultatie :

https://www.hhleuven.be/tele-consultatie

Covid 19 pandemie en raadpleging cardiologie

Schrijven gericht naar huisartsen in de regio Leuven :

Geachte collega’s,

Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten.

Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut – Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat Leuven).

We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een veilige(re) omgeving.

Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als hulpmiddel opgesteld.

 • expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting
 • nieuwe symptomen
  • dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen)
  • instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, …)
  • palpitaties
  • Syncope – syncopale neiging
  • Maligne hypertensie
 • Gekende pathologie
  • vermoeden deterioratie hartfalen
  • vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT)
 • Wat (voorlopig) niet
  • Geplande controles zonder klachten
  • Preventieve onderzoek – sportcardiologisch onderzoek
  • Verzekeringsonderzoeken

Uitbreiding van de ploeg met Willem Schurmans

Willem Schurmans is vanaf 1 september werkzaam in de dienst cardiologie Heilig Hart Leuven. Hij is eveneens werkzaam als consulent in UZ Leuven als electrofysioloog. Hij zal daar deelnemen aan electrofysiologisch onderzoek en ablatief. In het Heilig Hart ziekenhuis zal hij zich toeleggen op algemene cardiologie en in het bijzonder ook de opvolging van “devices” en hartritmestoornissen.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN VIA NEXUSHEALTH

Vanaf 29 maart kan u zelf online uw afspraak boeken bij onze cardiologen. Dit is mogelijk via de app van Nexuzhealth.

Registeren kan nu al
– met een codekaart die je aanvraagt op de website van nexuzhealth;
– met je elektronische IDkaart;
– via de itsme®  app op je smarthphone

Opleiding verpleging intensieve , cardiologie en spoedgevallen Reg ZH Heilig Hart Leuven

In januari 2019 organiseren we een driedaagse opleiding voor spoedverpleegkundigen die prehospitaal met de ziekenwagen zullen meerijden.

Deze opleiding wordt via de opleidingskalender ook ziekenhuisbreed opengesteld. Verpleegkundigen die in het bezit zijn van een bijzondere beroepstitel (spoed, IZ, pediatrie, …) kunnen op die manier ook opleidingsuren verzamelen, waardoor de congreskosten voor het ziekenhuis kunnen gedrukt worden. Ook verpleegkundigen van 4B kunnen hierbij aansluiten.

Voor de discipline CARDIOLOGIE/INTENSIEVE ZORGEN

o   Din 29/01/2019 van 08u00-10u00u

§  Niet-ademhalingsgebonden thoracale last

PDF Presentatie slides : http://cardiologie-leuven.be/wp-content/uploads/2019/01/ACS-1.pdf


§  Ritmestoornissen

PDF Presentatie slides: hhttp://cardiologie-leuven.be/wp-content/uploads/2019/01/RITMESTOORNISSEN-2019-1-2.pdf

o   Din 29/01/2019 van 10u15-12u15 u

§  PEA/Asystolie bij volwassenen

§  VF/Polsloze VT bij volwassenen

Link

NIEUWE RAADPLEGINGSSITE

 

Lokatie tussen Tervuren en Leuven. Makkelijk te bereik met wagen of openbaar vervoer vanuit Leuven of Tervuren, 500 meter  van afrit Bertem E40.

Gasthuishof 7 3060 BERTEM

Meer informatie :

www.cardiologie-bertem.be