Hoe werkt cholesterolverlagende therapie ?

WAT IS JE LDL CHOLESTEROL ?

EFFECT VAN CHOLESTEROLVERLANGENDE THERAPIE

INCLISIRAN OF LEQVIO

Inclisiran s.c. inj. (Leqvio®?, hoofdstuk 1.12.8) is een hypolipemiërend middel dat gebruik maakt van een innovatieve therapeutische benadering. Het gaat om een small interfering RNA, dat de aanmaak van het PCSK9-eiwit beperkt. Hierdoor komen meer LDL-receptoren beschikbaar en dit leidt tot een uitgesproken daling van de LDL-cholesterolwaarden. Een terugbetalingsattest moet geïnitieerd worden door een specialist We plannen de subcutane toediening van Inclisiran via de huisarts op maand dag 1, maand 3 en verder zesmaandelijks.

Deze link naar de video toont de gebruiksaanwijzing :

Gebruiksaanwijzing