PREVENTIE PRIMAIR

Behandeling dyslipidaemie ESC richtlijnen met de SCORE1 of 2 tabellen :

Score 1 houdt rekening met de CV mortaliteit en is gebaseerd op historische cohorten uit 1976-1991. Sindsdien is de sterfte aan ASCVD aanzienlijk gedaald, wat leidt tot overschatting van het risico op fatale events.

Daarom worden sedert juni 2021 SCORE2 tabellen gebruikt : hierbij wordt rekening gehouden met niet fatale atherosclerotische CV ziekten. Daarnaast is het beter gekalibreerd, en heeft het een beter onderscheidend vermogen voor atherosclerotische CV ziekten.

Samenvatting : cholesterolverlagende therapie

Score 1 >5%

Score 2>7,5 % (40-49j) en > 10 % (50-69j)

score 2 

Score 2 OP “old patients”

Score 1 tabellen en preventie 2019

Geef een reactie