Afdeling B4 Cardiologie

 1. Welkom op de afdeling B4In deze brochure vind je informatie die specifiek van toepassing is op onze dienst. Voor algemene informatie (telefoneren, ontspanning, …) over ons ziekenhuis, verwijzen we naar de onthaalbrochure die je ontving bij je inschrijving.Heb je verder nog vragen? Aarzel dan niet om een medewerker aan te spreken. We doen er alles aan om je de best mogelijke zorg te bieden en een aangenaam verblijf te bewerkstelligen. We wensen je een spoedig herstel en aangenaam verblijf toe. Het team van B4
  Op dit nummer kan je onze afdeling bereiken: 016/20 99 55.Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Vragen over de gezondheidstoestand van de patiënt kunnen we wegens de privacy en het beroepsgeheim niet telefonisch doorgeven.
 2. De afdeling staat onder leiding van Lien Janssen. Bij haar afwezigheid is een ander teamlid verantwoordelijk voor de coördinatie van de afdeling.
 3. We heten je van harte welkom op onze afdeling.
Om fouten te voorkomen vragen we je om je thuismedicatie te overhandigen aan de verpleegkundige. Uiteraard krijg je deze weer terug bij het ontslag.
 1. Praktische informatie over onze afdelingJe vindt onze afdeling op de vierde verdieping van gebouw B. Verlaat het onthaal. Steek het binnenplein over en wandel via het hellend pad naar de hoofdingang. Binnen gekomen, sla je linksaf richting de liften. Neem de lift naar de vierde verdieping. Verlaat de lift en sla rechtsaf. Je wandelt onze verpleegafdeling binnen.Op onze afdeling is er elke dag bezoek toegelaten tussen 14u en 20u. Denk aan je rust. Vraag daarom aan je bezoekers om de bezoekuren te respecteren. Uitzonderingen kunnen enkel na overleg met arts of verpleegkundige.Op onze afdeling verblijven patiënten van de diensten:
 2. Disciplines
 3. Bezoekuren
 4. Locatie
 • Onze afdeling heeft 25 bedden beschikbaar, waarvan 11 eenpersoonskamers en 7 tweepersoonskamers. Verschillende kamers beschikken over camerabewaking omdat dit hoogzorgkamers zijn. Indien je dit vervelend vindt kan je dit aangeven aan de verpleegkundige. Een drinkfonteintje bevindt zich in het midden van de gang, na de verpleegwacht. Er is lectuur in de lectuurbakken naast het drinkfonteintje.

3.   Ons team

Het team op de afdeling is samengesteld uit:

Medische staf

 • Cardiologie
  • Dr. H. Celen (diensthoofd)
  • Dr. K. Denef
  • Dr. G. Van Thielen
  • Dr. D. Vermaut
  • Dr. A. Vestraets
  • Dr. W. Schurmans
  • Geriatrie
 • Hoofdverpleegkundige
 • Sociale dienst
  •  016/20 99 72 Aanwezig op werkdagen van 8u30-16u50
 • Multidisciplinair team
  • Kinesitherapie: Leen vanden Daelen
  • Ergotherapie:
  • Pastorale dienst:
 • Verpleegkundigen
 • Logistieke medewerkers
  WEETJEElke dinsdag om 11u00 wordt er een multidisciplinaire patiëntenbespreking georganiseerd. Medewerkers van verschillende afdelingen zitten dan samen om de gezondheid en het herstel van de patiënten te bespreken.

Artsenbezoek tijdens je opname

Per week is er één cardioloog verantwoordelijk voor de artsenronde. Indien je langdurig wordt opgenomen zal je dus door verschillende cardiologen opgevolgd worden. Zij werken nauw samen en zijn op de hoogte van je dossier.

De patiënten van vaatheelkunde en endocrinologie worden dagelijks opgevolgd door een arts van de dienst.

Je krijgt bezoek van de arts op je kamer. Dit zal meestal in de late voormiddag gebeuren. Aarzel niet om je vragen aan de arts te stellen. Indien je familie de arts wenst te spreken, is dit mogelijk na afspraak (bij voorkeur tijdens de artsenronde) of telefonisch op het nummer: 016/ 20 98 30.

PATIËNTENRECHTEN?Ben jij op de hoogte van jouw rechten als patiënt? Op deze websites vind je alle noodzakelijke informatie:

–         www.hhleuven.be/patiëntenrechten

–         www.patientrights.be

 

4.   Dagschema op de afdeling

Op de afdeling word je zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd. Deze verpleegkundige is je contactpersoon. Zij zorgt voor de uitvoering van de zorgen, regelt afspraken voor onderzoeken, overlegt met de arts, helpt je met het oplossen van problemen.

Hulp nodig op je kamer?Dan kan je via de rode knop een verpleegkundige laten langskomen die je vervolgens kan helpen. Aarzel nooit om te bellen via het belsysteem als je een verpleegkundige nodig hebt.

Op de afdeling wordt volgens een vaste dagindeling gewerkt, tenzij er omstandigheden zijn waardoor het nodig is om van dit programma af te wijken. Doorgaans hanteren we onderstaand dagschema.

 • Tussen 7u30 en 8u30 komt de verpleegkundige op de kamer langs, zij controleert je bloeddruk, hartslag en temperatuur. De medicatie wordt gegeven. Het ontbijt wordt tussen 8u en 9u op de kamer gebracht. Indien je een onderzoek hebt waarvoor je nuchter moet zijn zal je je ontbijt hierna krijgen. De hygiënische zorgen worden toegediend door de verpleegkundigen tussen 7u30 en 11u.
 • Tussen 11.30 en 12.30 komt de verpleegkundige op de kamer langs, de controles worden uitgevoerd en de medicatie wordt gegeven. De middagmaaltijd wordt op de kamer gebracht tussen 11.30 en 13u. Daarna volgt koffie of thee.
 • Tussen 15u30 en 16u30 komt de verpleegkundige opnieuw langs op de kamer. Hij of zij voert de controles uit en dient de nodige medicatie toe. De avondmaaltijd wordt op de kamers gebracht tussen 16u30 en 17u30
 • Tussen 19u30 en 20u30 komt de verpleegkundige op de kamer langs en worden de controles een laatste keer uitgevoerd. Ook de nodige medicatie wordt toegediend.
 • Door de dag heen zijn er sessies voorzien van kinésitherapie, ergotherapie. De pastores kan langskomen voor een persoonlijk gesprek, indien je dit wenst.
  De behandelingen, onderzoeken of consultaties lopen soms door in de namiddag, tijdens de bezoekuren. Informeer hierover bij de verpleging, zodat je eventueel bezoek hier rekening mee kan houden.

5.   Enkele weetjes en afspraken

 • Verwittig ons wanneer je de afdeling verlaat en doe dit in gepaste kledij (kamerjas). Patiënten waarvan het hartritme gevolgd wordt via de monitor mogen de afdeling uitsluitend verlaten voor onderzoeken.
 • Wanneer er onderzoeken gepland zijn, vragen we je om op de kamer te blijven. Een verpleegkundige komt je halen en begeleidt je naar het onderzoek.

6.   Naar huis

We adviseren je om reeds voor je opname je ontslag te regelen. De opnameperiode in een ziekenhuis is soms kort. Ga ervan uit dat je thuis verder moet herstellen. Daarom is het belangrijk je vervoer naar huis en je thuissituatie voor te bereiden. Mogelijk wil je beroep doen op thuisverpleging of kinesitherapie, heb je nood aan ondersteunende materialen (bvb. rollator), wens je maaltijdbezorging. Onze sociale dienst kan je hierbij helpen, op het nummer 016/20 99 72,

Je behandelende arts bepaalt wanneer je toestand het toelaat om naar huis te gaan.

Bij je ontslag ontvang je van de verpleegkundige een ontslagmap. Die bundelt alle informatie en formulieren die je nodig hebt voor je herstel en verdere opvolging, o.a.:

 • een brief voor de huisarts. Hij krijgt deze ook elektronisch toegestuurd.
 • eventuele voorschriften voor medicatie of thuisverzorging (bv. kinesitherapie)
 • documenten die aangevraagd werden, bv. getuigschriften, i.v.m. verzekering, arbeidsongeschiktheid, …)
  Komt een familielid of vriend je ophalen? Dan kan je begeleider zijn auto voorrijden op de kiss & ride parking, op de binnenplaats aan gebouw O. We vragen echter wel om de parkeertijd te beperken tot 15 minuten zodat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken.
 • Je kan het ziekenhuis verlaten vanaf 14u. Je mag op de kamer wachten op het vervoer. Je kunt ook gebruik maken van de ontslaglounge, gelegen op de derde verdieping van gebouw A. Er wordt koffie, thee en water aangeboden. Er zijn kranten, tijdschriften en televisie ter beschikking.