Holter

Het dragen van een Holter of een event recorder

Bij een holtermonitoring wordt het electrocardiogram (electrische oppervlaktesignalen van uw hart) door middel van een draagbaar toestel gevolgd gedurende 24 uur.

Men gebruikt dit voor het opsporen van ritmestoornissen (bij mensen met hartkloppingen, syncope of duizeligheid of na een infarct). In sommige gevallen wordt zelfs gedurende meerdere dagen tot een week het ritme opgevolgd (met R-test of LifeCard systeem).

Het maakt het mogelijk in sommige gevallen de aanwezigheid van een ritmestoornis als etologie van de syncope aan te tonen. Het kan gaan om een episode van asystolie, een extreme bradycardie (traag hartritme), een atrioventriculair block (electrische isolatie en afsplitsing tussen boezems en hartkamers) of een tachycardie (eveneens mogelijk voortspruitend uit voorkamer- of kameractiviteit; soms goedaardig doch vervelend, soms verband houdend met hersenthrombose, soms gevaarlijk en leidend tot plotse syncopes of zelfs sterfte).

Het is mogelijk dat we bij extreme trage polsslag zo op het spoor komen van noodzakelijkheid van implantatie van een pacemaker om dit probleem te verhelpen.
Een normale registratie kan evenwel niet altijd een ritmestoornis uitsluiten, behalve als de patient een syncope tijdens de registratie zonder ritmestoornis vertoont. Daarom vragen we om tijdens de registratie ook alle klachten, kloppingen en symptomen te noteren, zodat we een verband kunnen leggen tussen de klachten  en de registratie.

Soms wordt de test herhaald om een therapie te evalueren naar efficientie.
Sommige moderne pacemakers hebben reeds een ingebouwde holterfunctie, die ook ritmestoornissen op het spoor kan komen.

NB. syncope is een frequente reden voor consultatie, zowel bij de huisarts als in onze spoedgevallendienst. syncope is verantwoordelijk vor 1-2 % van de hospitalisaties en voor 5 % van de spoedopnames.Bij verontrustende symptomen op spoedgevallen wordt de patient meestal enkele dagen gehospitaliseerd, waarbij het hartritme eveneens continu wordt gevolgd  ( via telemetrische systeem) doch onder constante bewaking op de dienst en door de verpleegkundigen op de dienst intensieve zorgen.

Richtlijnen voor de patiënt :

U dient zich aan te melden aan “inschrijvingen”. Daarna wordt u verwezen naar de consultatie cardilogie .