Covid 19 pandemie en raadpleging cardiologie

Schrijven gericht naar huisartsen in de regio Leuven :

Geachte collega’s,

Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten.

Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut – Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat Leuven).

We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een veilige(re) omgeving.

Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als hulpmiddel opgesteld.

 • expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting
 • nieuwe symptomen
  • dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen)
  • instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, …)
  • palpitaties
  • Syncope – syncopale neiging
  • Maligne hypertensie
 • Gekende pathologie
  • vermoeden deterioratie hartfalen
  • vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT)
 • Wat (voorlopig) niet
  • Geplande controles zonder klachten
  • Preventieve onderzoek – sportcardiologisch onderzoek
  • Verzekeringsonderzoeken

Uitbreiding van de ploeg met Willem Schurmans

Willem Schurmans is vanaf 1 september werkzaam in de dienst cardiologie Heilig Hart Leuven. Hij is eveneens werkzaam als consulent in UZ Leuven als electrofysioloog. Hij zal daar deelnemen aan electrofysiologisch onderzoek en ablatief. In het Heilig Hart ziekenhuis zal hij zich toeleggen op algemene cardiologie en in het bijzonder ook de opvolging van “devices” en hartritmestoornissen.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN VIA NEXUSHEALTH

Vanaf 29 maart kan u zelf online uw afspraak boeken bij onze cardiologen. Dit is mogelijk via de app van Nexuzhealth.

Registeren kan nu al
– met een codekaart die je aanvraagt op de website van nexuzhealth;
– met je elektronische IDkaart;
– via de itsme®  app op je smarthphone

Opleiding verpleging intensieve , cardiologie en spoedgevallen Reg ZH Heilig Hart Leuven

In januari 2019 organiseren we een driedaagse opleiding voor spoedverpleegkundigen die prehospitaal met de ziekenwagen zullen meerijden.

Deze opleiding wordt via de opleidingskalender ook ziekenhuisbreed opengesteld. Verpleegkundigen die in het bezit zijn van een bijzondere beroepstitel (spoed, IZ, pediatrie, …) kunnen op die manier ook opleidingsuren verzamelen, waardoor de congreskosten voor het ziekenhuis kunnen gedrukt worden. Ook verpleegkundigen van 4B kunnen hierbij aansluiten.

Voor de discipline CARDIOLOGIE/INTENSIEVE ZORGEN

o   Din 29/01/2019 van 08u00-10u00u

§  Niet-ademhalingsgebonden thoracale last

PDF Presentatie slides : http://cardiologie-leuven.be/wp-content/uploads/2019/01/ACS-1.pdf


§  Ritmestoornissen

PDF Presentatie slides: hhttp://cardiologie-leuven.be/wp-content/uploads/2019/01/RITMESTOORNISSEN-2019-1-2.pdf

o   Din 29/01/2019 van 10u15-12u15 u

§  PEA/Asystolie bij volwassenen

§  VF/Polsloze VT bij volwassenen

Link

NIEUWE RAADPLEGINGSSITE

 

Lokatie tussen Tervuren en Leuven. Makkelijk te bereik met wagen of openbaar vervoer vanuit Leuven of Tervuren, 500 meter  van afrit Bertem E40.

Gasthuishof 7 3060 BERTEM

Meer informatie :

www.cardiologie-bertem.be

 

Link

Affiche-okt-2014Datum: 11 oktober  2014, 8.45 – 14.00 uur Locatie: Heilig Hart ziekenhuis,  voormalig Kloostergebouw , Naamse straat 105  3000 Leuven

Parking Heilig Hart Naamse straat


Jong van geest , (g)oud van hart ?

 • Moderatoren  Chris Vandermullen , Dirk Vermaut, Christophe Dubois
 • Accreditatie is aangevraagd  :
 • 14016529: regionale symposia: voor het eerste gedeelte
  14016530: ethiek en economie: voor het tweede gedeelte na de pauze.

Doelgroep : huisartsen en specialisten.

Jean-Jacques Cassiman is een wereldvermaard Belgisch onderzoeker en professor in de menselijke genetica. Sinds 1998 is hij hoofd van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Door middel van DNA-onderzoek kon hij aantonen welke overleden personen al dan niet familieleden waren van bekende mensen in de geschiedenis. In 2004 haalde hij het wereldnieuws toen hij met genetisch onderzoek de echtheid aantoonde van het hart van koning Lodewijk XVII. ‘Het doel van mijn wetenschappelijke onderzoek is het vergaren van kennis om de levenskwaliteit te verhogen’, aldus de wetenschapper.

Symposium ‘Dyspneu’ – zaterdag 1 juni 2013

Affiche symposium

Datum: 1 juni 2013, 8.45 – 14.00 uur
Locatie: Iers College – Janseniusstraat 1, 3000 Leuven – http://www.leuveninstitute.eu

Dyspneu: ongewone oorzaken en hoe aanpakken?

Wetenschappelijk programma over pathologische kortademigheid met ongewone casuïstiek gebracht door sprekers en moderatoren uit het Regionaal ziekenhuis Heilig hart Leuven, het UZ Leuven en huisartsen uit de regio.

Rondetafelgesprek over kortademigheid in extreme omstandigheden in het gezelschap van poolreizigers Dixie Dansercoer en dr. Sam Deltour en van prof. dr. Van Cleemput.

Zin of onzin van screening van hart bij jonge sporters: visietekst

Screening naar het risico op plotse hartdood bij sporters – Zin of onzin van screening van hart bij jonge sporters (visietekst)

DSC_0300

Huis- en sportartsen symposium 1 october 2011, Iers college Leuven in gezelschap van Prof Dr Heidbuchel en Eddy Merckx, Dr Vestraets, Dr Vermaut, Dr Denef en Dr Celen.