Antistollingsbeleid

Stopzetten antistolling voor heelkundige ingrepen :

Peri-operatieve overbrugging HHart

Link naar Bridging : RIZIV nummer en wachtwoord bridging

https://bridging.be/detail.php?w=11

Richtlijnen gebruik  DOAC 2018

Berekenining  CHADSvasc- HASBLED : combinatie NOAC  en antiaggregantia na PCI ?

EHRA-2018-NAO-Practical-guide