Symposia en opleiding

Jong van Geest, (G)oud van Hart :  11 oktober 2014

9.00u: Inleiding
dr. A. Nelde, Geriatrie H. Hart Leuven

v9.20u: Endovasculaire Behandeling  bij bejaarden
Dr. C. Malliet en dr. P. Deridder, Vaatheelkunde H. Hart Leuven

v9.45u: Thrombose of bloeding ? Antistolmiddelen bij bejaarden
Dr. H. Celen, Cardiologie H. Hart Leuven

v10.05u: Bejaarden met aortastenose : wat is er mogelijk?
Prof. dr. C. Dubois, Cardiologie UZ Leuven – dr. K. Denef, Cardiologie H. Hart Leuven


v11.00u: (On)zin van diabetesbehandeling bij bejaarden

Dr. K. Mortelmans, Endocrinologie H. Hart Leuven

v11.20u: Kan je sterven met een device ? : ethische vragen omtrent het levenseinde
Dr. A. Vestraets, Cardiologie H. Hart Leuven

v11.35u: Het ritme van ons hart: muziek en cardiologie
dr. G. Van Thielen, cardiologie H. Hart Leuven

v11.45u: Ethische aspecten van kostenbeheersing en ontwikkeling van biotechnologie in de gezondheid bij een verouderde patiëntenpopulatie: voor welke uitdagingen staan we?
prof. dr. em. J. Cassiman