Transoesophageale echocardiografie (TEE)

 

TEE is een onderzoek van het hart dmv hoog-frekwente geluidsgolven (ultratonen).

Afhankelijk van de samenstelling van het onderliggend weefsel worden bepaalde ultratonen sterker weerkaatst dan anderen. Op deze manier krijgen we informatie over de structuur van het hart. Dankzij doppler-effect krijgen we eveneens een idee over de snelheid en de stroomrichting van het bloed in het hart.
Bij dit onderzoek brengt men de sonde in via de slokdarm. Omdat het hart juist voor de slokdarm ligt krijgt men op deze manier zeer nauwkeurige informatie over de structuur van het hart en de grote bloedvaten, de functie van de hartspier en de hartkleppen.

De patient moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn.

Richtlijnen voor de patiënt :

De cardioloog  heeft U voorgesteld om een TEE te ondergaan op de dienst functionele onderzoeken  cardiologie  van het Heilig Hart Ziekenhuis. Juiste datum en uur zal U meegedeeld worden door uw cardioloog.
U hebt minstens 4 uur voor het onderzoek niet gegeten. U meld zich aan bij de dienst inschrijvingen. Deze dienst verwijst u naar de dienst Functionele onderzoeken van de dienst cardiologie op S1;
De verpleegkundige plaatst een infuus in de rechter arm. De mond wordt lokaal met een anestheticum verdoofd . Een gebitsprothese wordt tijdelijk verwijderd.
Via het infuus wordt zo nodig dormicum of valium ingespoten om u te relaxeren maar niet volledig te verdoven.
Via een mondstukje wordt de sonde geplaatst. Het onderzoek duurt maximaal 15 minuten.

U mag niet onmiddellijk zelf met de wagen rijden als sedatie tijdens het  onderzoek is toegediend.

Procedureblad :Procedure: Trans Oesophagale Echo TEE