Hypercholesterolaemie

Vraag uw huisarts naar jou cholesterol. Indien u atherosclerose of diabetes hebt is streefwaarde LDL cholesterol < 70 mg/dl

Atherosclerose of aderverkalking