Missie en kwaliteitshandboek

1)Diagnostisch Centrum voor oostelijk Vlaams Brabant met behulp van alle bestaande technische  middelen en overeenkomstig met de meest recente wetenschappelijk onderbouwde innovatie.

Heilig Hart campus

Polikliniek

Beeldvorming : transthoracale en transoesophageale echocardiografie,  vaatechografie

Nucleaire geneeskunde : MIBI scintigrafie, ventriculografie.

Electrofysiologie :   holter, late potentialen.

Functionele testen  ergospirometrie, inspanningsfysiologische testen, tilt tafel test.

Radiologie : CT coronarografie

UZ GHB campus

Beeldvorming hartkatheterisatie IRCC zorgprogramma B1*

Electrofysiologie : zorgprogramma E*

We staan garant voor onmiddellijke verslaggeving per consultatie en per patiënt via ook aangepaste digitalisatie en geïnformatiseerd dossier.

2) Therapeutisch Centrum voor oostelijk Vlaams Brabant met behulp van alle bestaande middelen aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen

Heilig Hart campus

Hospitalisatie met erkend intensivisten – Zorgprogramma A*

Hospitalisatie  met medium care en een volwaardige afdeling cardiologie met telemetrie.

Spoedgevallendienst met participatie aan de regionale urgentiegeneeskunde en MUG om alle mensen toe te laten ook in HHart  te worden gehospitaliseerd

Plaatsen van pacemakers (zorgprogramma P*)

Gebruik van dagkliniek (elektrische reconversie, batterijvervanging pacemaker)

Revalidatie en zorg  van bejaarden :¼ van de bejaarde  populatie heeft hartfalen, in samenwerkingsverband met multidisciplinair team  (GST “geriatrie support team”) en geriatrie.

UZ Gasthuisberg campus : zorgprogramma B2 met interventionele cardiologie, samenwerking met cardiale heelkunde (B3) en kindercardiologie.

3) Preventieve geneeskunde

Heilig Hart campus

via associatie met de afdeling endocrinologie en de organisatie van de diabetesconventie

preoperatieve risicostratificatie

polikliniek, controle van risicofactoren.

Samenwerkingsverband met externe antennes  :

denefcardio

endocard

Bertem-cardiologie

praktijk Overijse Dr P Vandergoten

MCH Leuven en Wezembeek Oppem

4) Adviserende functie voor specialisten HHart : anesthesie, vaatheelkunde, neurologie en pneumologie  en vooral geriatrie via onder meer functionele onderzoeken.

5)Ondersteunen van huisartsen met opleidingsprogramma’s als ECG cursus, makkelijke bereikbaarheid, onmiddellijke en volledige verslagen   en brugfunctie van eerste lijn naar derde lijn in het UZ GHB.

6)Klinische studies met een studieverpleegkundigen en artsen afdeling cardiologie en na goedkeuring lokaal ethisch comité.

7) Normen en waarden

de principes van de stichtende leden van de congregatie van de Zusters Franciscanessen  1857  met name moeder Elisabeth Koch in Eupen :  de congregatie had de doelstelling in te staan voor de verzorging van zieken en dan  vooral  “armen” en “oude van dagen”. Ze leefden werkten van de franciscaanse spiritualiteit. Nu betekent dit “zorg”  en respect voor patiënt primeren boven financieel belang.

de Eed van Hippocrates, Maimonides,  resulterend in de artseneed van de Orde van Geneesheren Belgie  uit 1994

De verklaringen van Helsinki 1964 : Geneeskunde blijft ook een wetenschap  ; belang van studies en opleiding ten dienste van de patient.

QR Reader : foto

 

 

Link naar kwalteitshandboek cardiologie Heilig Hart Leuven :

kwaliteitshandboek cardiologie