Electrische cardioversie

Electrische cardioversie

Dit is een behandeling voor hartritmestoornissen. Hierbij geleidt men een electrische impuls via de borstwand  door de hartspier met als doel het normale hartritme te herstellen en het hart normaal te laten pompen.
Cardioversie kan gebruikt worden voor verschillende soorten ritmestoornissen zoals ventrikeltachycardie- of fibrillatie en  voorkamerfibrillatie-of flutter .
Een geplande behandeling gebeurt via daghospitalisatie. De patient dient nuchter te zijn voor het onderzoek. Een geplande cardioversie gebeurt steeds onder voorbereiding met anti-aritmische medicatie en bloedverdunners. Best worden bloedverdunners zoals Marcoumar of Sintrom de voorafgaande 4 weken toegediend waarbij men een ontstollingsgraad  INR groter dan 2.5 nastreeft. Indien dringende cardioversie wordt er vooreerst een TEE uitgevoerd om intra-cardiale trombi uit te sluiten.

De patient wordt aangekoppeld aan de monitor en er wordt een infuus aangelegd. Hierlangs geeft de anaesthesist  een kortwerkend algemeen verdovingsmiddel waardoor de patient na 30 seconden in slaap valt. De borsthuid wordt voorbereid door het aanbrengen van stroomgeleidende gel. Nadien wordt er een electrische impluls toegediend via 2 peddels die men thv de borstkas plaatst. De cardioversie vindt plaatst zonder dat de patient er iets van merkt. Na 5 tot 10 minuten ontwaakt de patient zonder vervelende nevenwerking van de narcose. Hij verneemt onmiddellijk of de behandeling succesvol was. Na korte observatie op de zaalafdeling mag patient het ziekenhuis verlaten. De antistollingstherapie wordt doorgaans nog een maand voortgezet in overleg met de behandelende cardioloog. Anti-aritmische medicatie wordt op langere termijn ingenomen.

Electrische cardioversie

Richtlijnen voor de patiënt :

Men heeft U voorgesteld om een electrische reconversie te ondergaan op de dienst cardiologie van het Heilig Hart Ziekenhuis. U komt  de dag zelf NUCHTER om 8.00 uur binnen. Juiste datum zal U meegedeeld worden door de cardioloog.
Om Uw opname vlot te laten verlopen en Uw veiligheid op medisch vlak te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat U de richtlijnen grondig doorneemt en in acht neemt. Bij uw opname zal u worden gevraagd het wettelijk verplichte opnameformulier te lezen en te ondertekenen. Met dit document regelt u uw kamerkeuze en worden de financiele afspraken uitgelegd.

U wordt opgenomen op de dagkliniek (4B of intensieve cardiologie) .Een infuus wordt geplaatst in de linker arm. Een bloedafname met controle van de bloedstolling wordt uitgevoerd. Een Radiografie van de Thorax wordt genomen als u niet beschikt over een recente foto. Een slokdarmechocardiografie wordt uitgevoerd in de dienst funcitonele onderzoeken.

Als het ritme nog onregelmatig is en als geen bloedklontertjes tijdens het echo-onderzoek worden weerhouden wordt de anaesthesist verwittigd in het operatiekwartier. In het operatiekwartier vindt de electrische reconversie plaats rond het middaguur ondr een algemene korte narcose van 5 minuten.
Vanaf 15.00 uur mag u eten en  kan u naar huis op voorwaarde dat u niet zelf met de wagen rijdt.

Brochure ER