TILT tafel test

Tilt tafel test

Tel 016 209336

De tilt tafel test is een onderzoek dat uitwijst of de zenuwvoorziening van het hart goed functioneert.

Dit onderzoek wordt met name gedaan bij een vermoeden van een neurocardiogene syncope, dit zijn plotselinge aanvallen van duizeligheid, zweten, oorsuizingen en uiteindelijk bewustzijnsverlies (flauwvallen).

Gedurende ten minste 45 minuten ligt de patiënt vast op een tafel die schuin wordt geplaatst in een hoek van zestig graden ten opzichte van de vloer (met het hoofd omhoog). Het elektrocardiogram (ECG) en de bloeddruk van de patiënt worden continu in de gaten gehouden.

In geval van neurocardiogene syncope is een daling van de bloeddruk te zien, die gepaard gaat met een vertraging van de hartslag. Als deze verschijnselen zich niet voordoen, wordt een injectie met isoprenaline of glyceryltrinitraat gegeven en wordt het onderzoek herhaald.

Eventuele symptomen als duizeligheid, zweten, misselijkheid, oorsuizingen, een wee gevoel of geeuwzucht, moeten onmiddellijk verdwijnen zodra de patiënt weer plat komt te liggen.

Procedureblad :Procedure: Tilt_test